PS2

Máy,game và phụ kiện PS2. PlayStation là một hệ máy sử dụng tay cầm điều khiển thế hệ thứ sáu được sản xuất và phát hành bởi Sony, nằm trong dòng PlayStation. Nó được công bố phát triển vào tháng 3 năm 1999 và ra mắt lần đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 2000 ở Nhật Bản

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.