Máy Playstation 5 825GB Blu-Ray Disc Edition Ver KOREA

18.500.000

  • PS5 nhắm mục tiêu tốc độ tải 5,5 GB / s. Về lý thuyết, nó nhanh hơn gần 10 lần so với PS4. Tuy nhiên, để có hiệu quả về chi phí, ổ cứng mặc định của PS5 sẽ chỉ có 825 GB, thay vì 1 TB đầy đủ.
  • Tốc độ siêu nhanh với bộ xử lý tối ưu và bộ nhớ RAM đến 16GB