Máy Playstation 5 825GB Digital Edition

16.500.000

  • Tốc độ siêu nhanh với bộ xử lý tối ưu và bộ nhớ RAM đến 16GB