Minecraft 2019 Starter Pack Collection – game PS4

820.000

  • Ngày phát hành: 10/12/2019
  • Nhà phát hành: Mojang
  • Thể loại: Thế giới mở
  • Chơi trực tuyến cần có PS Plus
  • Starter Pack bao gồm: 700 Tokens, LittleBigPlanet Mash-Up, Greek Mythology Mash-Up, Skin Pack 1, City Texture Pack