PES 20 (eFootball PES 2020 Std) – Đĩa Game Xbox One

Liên hệ

  • Nhà phát triển: PES Productions
  • Nhà phát hành: Konami
  • Thể loại: Thể thao
  • Số lượng người chơi: 1-4 (2-22 nếu chơi Online)
  • Ngày phát hành: 10/09/2019