Red Dead Redemption 2 – Game Xbox One

900.000

  • Nhà phát triển: Rockstar Games
  • Nhà xuất bản: Rockstar Games
  • Thể loại: Action-adventure game
  • Ngày phát hành: 26/10/2018