USB Bluetooth 4.0 Kết Nối Tay PS4 / Xbox One với PC, Laptop

79.000

USB Blutooth CSR 4.0 hàng xin giải pháp AE cần 1 thiết bị giúp kết nối không dây qua Blutooth và với USB Blutooth CSR 4.0 này #Shoptaycam muốn mang đến 1 sản phẩm kết nối không dây trên PC giúp AE kết nối tay cầm 1 cách tiện lợi và ổn định nhất