Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà

1. Hàng quảng cáo và hàng thật giá đúng bao giờ cũng có gì đó lừa lừa.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 1.

2. Gái trên mạng và gái đời thực cũng vậy.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 2.

3. Làm gì có ngực mà nóng bỏng, toàn rình rình lừa dối niềm tin và tình cảm của nhau thôi.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 3.

4. Đến cả trẻ con cũng lôi ra để lừa đàn ông chúng tôi được mà.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 4.

5. Đừng tưởng lì xì mừng tuổi mà không lừa nhau cho được.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 5.

6. Gặp gái trên mạng còn ăn lừa đau nữa cơ mà.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 6.

7. Câu được con cá to quá này các bác ơi.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 7.

8. Đến cả người yêu cũng đem ra lừa được mà.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 8.

9. Yêu thì yêu, không yêu thì lừa.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 9.

10. Nhìn vào gương là biết sự thật kìa bạn.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 10.

11. Ông nào mà bị cú lừa này chắc hộc máu mà chết.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 11.

12. Nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

Những cú lừa ngoạn mục khiến nhiều người xem cảm thấy đúng là bịp mà - Ảnh 12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *